Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Maytronics

זרקור על חברה

מיטרוניקס

דפנה גולד מלכיאור

חברת מיטרוניקס, שנוסדה בשנת 1983 בקיבוץ יזרעאל, הינה חלוצה בפיתוח וייצור רובוטים לניקוי בריכות שחייה. המוצרים שלה כוללים רובוטים לבריכות פרטיות ציבוריות, וכן פתרונות בטיחות וכיסויים לבריכות. הרובוטים מפותחים ומיוצרים בישראל (כ- 230 עובדים קבועים בארץ), והחברה מפעילה מרכזי פעילות גם בארה”ב, אירופה (צרפת) ואוסטרליה (כ- 115 עובדים בחו”ל). מוצרי החברה נמכרים ביותר מ-40 מדינות ברחבי העולם. בשנת 2013 נמכרו עשרות אלפי מוצרים והיקף היצוא הגיע ל- 375 מיליון ₪. מיטרוניקס נסחרת בבורסת ת”א (החל משנת 2004), שוויה מוערך היום בכ-800 מיליון ₪.

לדברי יובל בארי, מנכ”ל החברה, יש כמה יתרונות בולטים לרובוטים של מיטרוניקס: איכות הכיסוי, פעולת ההברשה הייחודית המונעת גידול אצות וניקוי עצמי של המסנן המקנה חיסכון גדול בצריכת חשמל הודות להפחתה החדה בתדירות נחיצות שטיפת פילטר הבריכה.

נתח השוק של מיטרוניקס בשוק העולמי של רובוטים לניקוי בריכות מגיע ל 37% מהשוק. הביקוש עולה בשיעור של 5-10% מדי שנה.

קיימות היום כ-21 מיליון בריכות בעולם, מרביתן מנוקות ידנית או באמצעות טכנולוגיות אחרות, לא רובוטיות. הגידול בביקוש נובע הן מהגידול בשוק עצמו והן מן המעבר לניקוי באמצעות רובוטים של חלק מן הבריכות, אשר נוקו עד כה בדרכים אחרות. בארי צופה גידול של 4-8% לשנה. יחד עם זאת, קיימת בארה”ב מגמה עכשווית של רגולציה לחיסכון בחשמל העשויה לעודד שימוש ברובוטים. אם כך יהיה, עשוי השוק לגדול באופן משמעותי יותר.

מיטרוניקס משקיעה במו”פ 3-4% מן המחזור. כשמתעורר צורך בידע בתחום ספציפי מתייעצים באנשי אקדמיה מומחים. בארי מעריך שככל שייכנסו לפיתוח של מוצרים חכמים יותר עשוי להיווצר צורך בייעוץ רב מבעבר. “ההחלטה על שיתופי פעולה תעשיה-אקדמיה היא הרבה פעמים גם עניין של כימיה”, אומר בארי.

בעתיד, מיטרוניקס מתכננת לשכלל משמעותית את המוצרים הקיימים, להרחיב את קו המוצרים הנוכחי שלה לניקוי בריכות פרטיות וציבוריות ולפתח מוצרים חדשים שיהיו סינרגטיים למוצרים הקיימים, בתחומי חיטוי המים, הבקרה והבטיחות. שכלולים עתידיים יאפשרו סריקה חכמה יותר של הבריכה באמצעות סנסורים שונים לרבות ראיה ממוחשבת. כך תתאפשר התמודדות של המכשיר עם מכשולים שונים ותיווצר יכולת חיווי של מצב המים תוך הפקת דיווחים לבעל הבריכה.

Prof. Zvi Shiller

IROB founder and Chair. Professor at Ariel University and founder of the Department of Mechanical Engineering and Mechatronics and the Paslin Robotics and Autonomous Vehicle Laboratory. Head of the Master program in Mechanical Engineering. His main research interests include model-based motion planning and control of autonomous vehicles, and the development of affordable assistive robotic devices.