Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Robotics meets Corona, Webinar 14.5.2020

לאור משבר הבריאות העולמי שפרץ עקב מגפת הקורונה, האיגוד הישראלי לרובוטיקה אירגן וובינר בהשתתפות גורמי רפואה, ממשל, תעשייה ואקדמיה כדי להציף את האתגרים ולבחון יוזמות לפיתוח טכנולוגיות בתחום הרובוטיקה שיתמודדו עם המציאות החדשה שתהיה נחלתנו לשנים הבאות.

תחום‏ הרובוטיקה‏ עשוי וצריך להיות בחזית ההתמודדות עם מגיפה עולמית והשלכותיה על עולם הבריאות במובן הרחב ביותר. צורך זה מתחזק בגלל הסתגרות המדינה שמחייבת הקטנת התלות בעובדים זרים, ופיתוח אמצעי ייצור מקומיים של מערכות שיסיעו בטיפול בקבוצות הסיכון בבתי החולים, ובקהילה.

‏לתעשייה ‏הישראלית ‏יתרון בשילוב‏ ייחודי ‏של ‏תשתיות‏ ידע בתחומי‏ם‏ הנחוצים‏ לפיתוח ‏מערכות‏ רובוטיות ‏חכמות יחד עם  תרבות ‏החדשנות‏ והיוזמה ‏המאפיינת‏ את ‏תעשיית‏ ההייטק‏ הישראלית.  שילוב זה טומן בחובו את הפוטנציאל להגיע למובילות ברמה העולמית בתחומי הרובוטיקה לרפואה, סיעוד ושיקום.  .

בובינר הוצגו הצרכים ותוכניות פעולה של גופים ממשלתיים, דיור מוגן, בתי וקופות חולים, ותעשייה.

דוברים:

פרופ’ צבי שילר, יו”ר האיגוד הישראלי לרובוטיקה

פרופ’ ישראל דודקביץ, מרכז רפואי שיבא

מוטי קירשנבאום, יו”ר מגדלי הים התיכון

ד”ר יוסי נוגה, סמנכל, קופת חולים כללית

ד”ר עמי אפלבוים, יו”ר רשות החדשנות  ומדען ראשי של משרד הכלכלה

עידו סופר, אגף התקציבים, משרד האוצר

gallery

Prof. Zvi Shiller

IROB founder and Chair. Professor at Ariel University and founder of the Department of Mechanical Engineering and Mechatronics and the Paslin Robotics and Autonomous Vehicle Laboratory. Head of the Master program in Mechanical Engineering. His main research interests include model-based motion planning and control of autonomous vehicles, and the development of affordable assistive robotic devices.